Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is BCS UG (beperkte aansprakelijkheid), Andreasstrasse 5, 59929 Brilon, Duitsland, Tel.: + 49- (0) 2961 / 91091-0, Fax: +49 - (0) 2961 / 91091-99, e-mail: sales@bcs-computer.com. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. Bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke) te beschermen, gebruikt deze website een SSL of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks "https: //" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij een bezoek aan onze website

In het geval van louter informatief gebruik van onze website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende informatie die technisch noodzakelijk is om de website te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid gegevens die in bytes zijn verzonden
 • Bron / referentie van waaruit je naar de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Besturingssysteem gebruikt
 • Gebruikt IP-adres (mogelijk in anonieme vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. Een overdracht of ander gebruik van de gegevens vindt niet plaats. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.

3) cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd na het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen ons of onze gelieerde onderneming (third-party cookies) in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze individuele gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden op individuele basis. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie.

Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons zijn geïmplementeerd, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter b AVG, hetzij om het contract uit te voeren, hetzij in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f AVG, om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek te beschermen.

We kunnen samenwerken met advertentiepartners om ons te helpen onze website interessanter voor u te maken. Hiertoe worden in dit geval, wanneer u onze website bezoekt, cookies van partnerbedrijven opgeslagen op uw harde schijf (cookies van derden). Als we samenwerken met bovengenoemde reclamepartners, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de reikwijdte van de informatie die in de volgende paragrafen is verzameld.

Houd er rekening mee dat u uw browser zodanig kunt instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of dat u de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop het de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het Help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn te vinden voor de respectievelijke browser onder de volgende links:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-allow-and-dispose
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt is.

4) neem contact met ons op

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail), worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld bij het gebruik van een contactformulier, is te zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het leggen van contact en de daarbij behorende technische administratie. De wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG. Als uw contactpersoon gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor verwerking artikel 6 (1) (b) AVG. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de kwestie in kwestie definitief is opgehelderd en mits er geen wettelijke bewaarplicht is.

5) Registratie op het portaal of forum

U kunt zich op onze website registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens voor de registratie worden verwerkt, blijkt uit het invoermasker dat voor de registratie is gebruikt. We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in-procedure voor registratie, d.w.z. H. Uw registratie is pas compleet nadat u uw registratie eerder heeft bevestigd door op de link te klikken die is opgenomen in een bevestigingsmail die u hiervoor is toegestuurd. Als u dit niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw registratie automatisch uit onze database verwijderd. Het verstrekken van bovenstaande gegevens is verplicht. U kunt alle andere informatie vrijwillig verstrekken door gebruik te maken van ons portaal.

Als u ons portaal gebruikt, slaan wij uw gegevens op die nodig zijn om het contract uit te voeren, inclusief eventuele informatie over de betalingswijze, totdat u uw toegang definitief verwijdert. Bovendien slaan wij de door u vrijwillig verstrekte gegevens op voor de duur van uw gebruik van het portaal, tenzij u ze vooraf verwijdert. In het afgeschermde klantengedeelte kunt u alle informatie beheren en wijzigen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), AVG.

Daarnaast slaan we alle inhoud op die u plaatst (zoals openbare berichten, muurberichten, gastenboekvermeldingen, enz.) om de website te laten werken. We hebben een legitiem belang om de website te voorzien van de volledige door gebruikers gegenereerde inhoud. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Als u uw account verwijdert, blijven uw openbare verklaringen, vooral op het forum, zichtbaar voor alle lezers, maar uw account is niet langer toegankelijk. Alle overige gegevens worden in dat geval gewist.

6) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

6.1 Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, zullen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen toesturen. Verplichte informatie voor het versturen van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres. De specificatie van verdere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. We sturen u vervolgens een bevestigingsmail met de vraag om te bevestigen door in de toekomst op een link te klikken die u in de toekomst wilt ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en tijd van registratie op om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. tijd. De gegevens die door ons worden verzameld bij de aanmelding voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden via de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefverspreidingslijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan dan dit, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover informeren wij u in deze verklaring.

6.2 Verzending van de nieuwsbrief via rapidmail

De verzending van onze e-mailnieuwsbrief gebeurt via de technische serviceprovider rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg ("rapidmail"), waaraan we uw gegevens doorgeven die zijn verstrekt tijdens de registratie van de nieuwsbrief. Deze overdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO en dient onze legitieme interesse in het gebruik van een promotie-, veilig en gebruiksvriendelijk bulletin-systeem. De gegevens die u invoert om de nieuwsbrief (bijv. E-mailadres) te ontvangen, worden opgeslagen op de servers van rapidmail in Duitsland.

rapidmail gebruikt deze informatie voor de verzending en statistische evaluatie van de nieuwsbrief namens ons. Voor de evaluatie omvatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels, die beeldbestanden met één pixel vertegenwoordigen die op onze website zijn opgeslagen. Dit bepaalt of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde actie (bijv. Aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op de link in de nieuwsbrief. Bovendien wordt technische informatie verzameld (bijvoorbeeld tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend pseudoniem verzameld en zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens, een directe persoonlijke referentie is uitgesloten. Deze gegevens zijn alleen bedoeld voor statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers.

Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.

We hebben een contract voor contractafhandeling afgesloten met rapidmail, waarin we de rapidmail verbinden om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet om deze door te geven aan derden.

U kunt meer lezen over de privacy van rapidmail in de privacyverklaring van rapidmail: https://www.rapidmail.de/datenschutz

7) webanalyse-services

– Matomo (voorheen Piwik)
Deze website maakt gebruik van de webanalyseservicesoftware Matomo (www.matomo.org), een service van InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, ("Matomo") op basis van ons legitieme belang bij statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG gegevens worden verzameld en opgeslagen. Voor hetzelfde doel kunnen gepseudonimiseerde gebruiksprofielen uit deze gegevens worden aangemaakt en geëvalueerd. Er kan gebruik worden gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de websitebezoeker. De cookies maken onder andere de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De met Matomo-technologie verzamelde gegevens (inclusief uw gepseudonimiseerde IP-adres) worden op onze servers verwerkt.
De door de cookie gegenereerde informatie in het gepseudonimiseerde gebruikersprofiel wordt niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en wordt niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem.
Als u niet akkoord gaat met de opslag en evaluatie van deze gegevens van uw bezoek, kunt u te allen tijde met een muisklik bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik voor de toekomst. In dit geval wordt een zogenaamde opt-out-cookie in uw browser opgeslagen, waardoor Matomo geen sessiegegevens verzamelt. Houd er rekening mee dat als u uw cookies volledig verwijdert, de opt-out-cookie ook wordt verwijderd en u deze mogelijk opnieuw moet activeren.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw hierboven beschreven gegevens in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. een DSGVO heeft ingehaald. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Volg de hierboven genoemde mogelijkheid om bezwaar te maken om uw opname uit te oefenen.

8) Gebruik van een live chatsysteem

Eigen live chatsysteem
Op deze website worden uw gecommuniceerde chatnaam en uw gecommuniceerde chatinhoud verzameld als gegevens en opgeslagen voor het verloop van de chat, ten behoeve van het gebruik van een live chatsysteem dat wordt gebruikt om live vragen te beantwoorden. De chat en de door u opgegeven chatnaam worden uitsluitend in het zogenaamde RAM (Random Access Memory) opgeslagen en direct gewist zodra wij of u het chatgesprek hebben beëindigd, maar uiterlijk 2 uur na het laatste bericht in de chatgeschiedenis. Voor het functioneren van de chatfunctie worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de websitebezoeker. De cookies maken het mogelijk de internetbrowser van de sitebezoeker te herkennen om ervoor te zorgen dat de individuele gebruikers van de chatfunctie op onze website kunnen worden onderscheiden.
Als de op deze manier verzamelde informatie een persoonlijke referentie heeft, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG op basis van ons legitieme belang bij een effectieve klantenservice en de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.
Om het opslaan van cookies te voorkomen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan er echter toe leiden dat de chatfunctie op onze website niet meer kan worden uitgevoerd.

9) Hulpmiddelen en diversen

Sollicitaties voor vacatures per e-mail

Op onze website plaatsen we momenteel vacatures in een apart onderdeel, waarop geïnteresseerden per e-mail kunnen solliciteren op het opgegeven contactadres.

Om te worden toegelaten tot het aanvraagproces, moeten aanvragers ons alle persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn voor een gefundeerde en geïnformeerde beoordeling en selectie samen met de aanvraag per e-mail.
De vereiste informatie omvat algemene informatie over de persoon (naam, adres, telefoon- of elektronische contactmogelijkheden) en prestatie-specifiek bewijs van de kwalificaties die vereist zijn voor een baan. Indien nodig is ook gezondheidsgerelateerde informatie vereist, die in het belang van de sociale bescherming door de aanvrager speciale aandacht moet krijgen in termen van arbeids- en sociaal recht.

De betreffende vacature laat zien welke componenten een sollicitatie in individuele gevallen moet bevatten om in aanmerking te komen en in welke vorm deze componenten per e-mail moeten worden verzonden.

Na ontvangst van de aanvraag die is verzonden via het opgegeven e-mailadres voor contact, slaan we de gegevens van de aanvrager op en evalueren we deze uitsluitend voor de verwerking van de aanvraag. Voor alle vragen die tijdens de verwerking ontstaan, gebruiken we ofwel het e-mailadres dat de aanvrager bij zijn aanvraag heeft opgegeven, ofwel een gespecificeerd telefoonnummer.

De wettelijke basis voor deze verwerking, inclusief het contact met ons opnemen voor vragen, is artikel 6 (1) (b) AVG (voor verwerking in Duitsland in combinatie met 26 (1) BDSG), in de zin waarvan het doorlopen van het sollicitatieproces is beschouwd als het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Voor zover bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van artikel 9 lid 1 AVG (bijv. gezondheidsgegevens zoals informatie over de status van ernstig gehandicapte) in het kader van de sollicitatieprocedure van sollicitanten worden gevraagd, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 9 lid 2 verlicht. GDPR zodat we onze rechten op grond van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht kunnen uitoefenen en onze verplichtingen in dit verband kunnen nakomen.

Cumulatief of als alternatief kan de verwerking van de speciale gegevenscategorieën ook gebaseerd zijn op artikel 9, lid 1, verlicht. h AVG als ze worden gebruikt voor preventieve gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde, voor het beoordelen van het vermogen van de aanvrager om te werken, voor medische diagnostiek, voor zorg of behandeling op gezondheids- of sociaal gebied of voor het beheer van systemen en diensten op gezondheids- of sociaal gebied hij volgt.

Als de aanvrager tijdens de hierboven beschreven evaluatie niet wordt geselecteerd of als een aanvrager zijn aanvraag voortijdig intrekt, worden zijn gegevens die per e-mail worden verzonden en alle elektronische correspondentie, inclusief de oorspronkelijke aanvraag-e-mail, uiterlijk na 6 maanden verwijderd na een overeenkomstige kennisgeving. Deze deadline is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om eventuele vervolgvragen op de aanvraag te beantwoorden en, indien nodig, om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen om bewijs te leveren uit de regelgeving inzake gelijke behandeling van aanvragers.

In het geval van een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG (voor verwerking in Duitsland in combinatie met artikel 26 lid 1 BDSG) voor het uitvoeren van de arbeidsrelatie.

10) rechten van de betrokken persoon

10.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten) aan de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht op grond van artikel 15 DSGVO. Ze hebben in het bijzonder het recht op informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens verwerken doeleinden, de categorieën persoonsgegevens verwerkt, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn bekendgemaakt of gepland houdbaarheid of de criteria voor de bepaling van de geldigheidsduur, het bestaan ​​van een recht te corrigeren, te verwijderen of de verwerking object met de verwerking te beperken, klacht bij een regelgevende instantie, de bron van uw informatie als het niet door ons verzameld van u, de bestaan ​​van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en eventueel zinvolle informatie over de betrokken logica en je scope in kwestie en het gewenste effect van een dergelijke verwerking, evenals uw recht op informatie, die garanties in overeenstemming met art. 46 DSGVO bij Weiterlei zijn er de verwerking van uw gegevens naar derde landen;
 • Recht op correctie volgens Art.16 DSGVO: U hebt het recht op onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens betreffende u en / of het invullen van uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • Recht op opzegging volgens Art.17 DSGVO: U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te eisen in het bijzijn van de vereisten van artikel 17 par. 1 DSGVO. Dit recht is echter niet van toepassing, met name wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor het nastreven, uitoefenen of verdedigen van rechten;
 • Recht op een beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 DSGVO. Je moet de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens zo lang te eisen als de betwiste u correctie van uw gegevens zullen worden gecontroleerd wanneer u een verwijdering van uw gegevens te weigeren als gevolg van onjuiste verwerking van gegevens en in plaats daarvan de juiste het beperken van de verwerking van uw gegevens verzoeken, als u uw gegevens voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte nadat we niet meer nodig hebben of dat de gegevens over het doel van het bereiken nodig als u een bezwaar op grond van uw specifieke situatie hebben ingediend, terwijl het nog niet zeker of onze legitieme redenen overheersen;
 • Recht op informatie op grond van artikel 19 DSGVO. Hebt u het recht op correctie, wissen of beperking van de verwerking in vergelijking met de verantwoordelijke beweringen dat hij verplicht is om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens betreffende u werden blootgesteld, deze correctie of verwijdering van gegevens of Kennisgeven van beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning met zich meebrengt. U hebt het recht op informatie over deze ontvangers.
 • Recht op data portabiliteit op grond van artikel 20 DSGVO: U hebt op een gestructureerde, consistente en maschinenlesebaren formaat op te halen of om de overdracht te vragen naar een andere lading, indien dit technisch mogelijk is, het recht om uw persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt ;.
 • Recht om verleende toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7 para. 3 DSGVO: U hebt het recht om een ​​toestemming eenmaal verstrekt in de verwerking van gegevens op elk moment met toekomstig effect in te trekken. In geval van intrekking zullen we de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, voor zover de verdere verwerking niet gebaseerd kan zijn op een wettelijke basis voor de verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping;
 • Recht om een ​​klacht in te dienen in overeenstemming met artikel 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de Lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

10.2 RECHT OP DOEL

ALS WE IN EEN BELANG VOOR UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Door onze zwaarwichtig belang IN PROCES, U HET RECHT OP EEN TERM, om redenen die voortvloeien uit het getoonde situatie TEGEN DE VERWERKING CONFLICT MET werking voor de toekomst beroep.
MAAK het gebruiksrecht, we stoppen met het verwerken van de gegevens data. Finishing BLIJFT MAAR dat gereserveerd is tijdens WE VERPLICHTE BESCHERMING goede doelen voor verwerking hun interesses, fundamentele rechten en vrijheden van wegen of indien de verwerking van de handhaving, de uitoefening of de verdediging van juridische claims DIENT bewijzen.

Zijn uw persoonsgegevens die worden verwerkt door ons aan Mail Direct GEBRUIK VAN HET RECHT, TE ALLEN TIJDE TEGEN verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens dat is onderworpen KLAAR IN DE ZIN VAN dergelijke reclame beroep. U KUNT OPPOSITIE zoals hierboven beschreven uit te oefenen.

GEBRUIK VAN UW RAMPENRECHT, WIJ BEËINDIGEN DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE AANVAARDING.

11) Duur van opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonlijke gegevens is gebaseerd op de respectieve wettelijke basis, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - aanvullend op de respectieve wettelijke bewaarperiode (bijvoorbeeld commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6 para. 1 lit. een DSGVO, deze gegevens worden opgeslagen totdat de persoon zijn toestemming intrekt.

Er zijn wettelijke bewaartermijnen voor gegevens die, in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen, zijn gebaseerd op artikel 6 para. 1 lit. b DSGVO worden verwerkt, deze gegevens worden routinematig verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn, op voorwaarde dat zij niet langer aan het contract of contractbesprekingen noodzakelijk na te komen en / of aanhoudt onze kant geen wettig belang bij de verdere opslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO deze data wordt opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op grond van art. 21 par. 1 DSGVO, tenzij we zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan kan bewijzen, of de verwerking dient de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame op basis van artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO deze gegevens worden bewaard totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uit hoofde van artikel 21 para. 2 DSGVO uitoefent.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze Verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonlijke gegevens gewist als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.