Privacy

Personvern og samtykke

Innhold
1. Målrettet og ansvarlig organ
2. Grunnleggende informasjon om databehandling
3. Behandling av personopplysninger
4. Samling av tilgangsdata
5. Cookies og måling av mål
6. Integrasjon av tjenester og innhold fra tredjepart
7. Brukerrettigheter og sletting
8. Endringer i personvernreglene

1. Målrettet og ansvarlig organ

Denne personvernerklæringen forklarer art, omfang og formålet med behandlingen (inkludert innsamling, bearbeiding og bruk, og innhenting av samtykke) av personopplysninger i våre reserver og av relaterte nettsider, funksjoner og innhold (heretter kalt "Online Offer" eller ) "site" -linken. Personvernerklæringen gjelder uavhengig av brukte domener, systemer, plattformer og enheter (for eksempel skrivebordet eller mobil) der online-tilbudet er utført.

Leverandør av online-tilbudet og personvernlovgivning ansvarlig enhet er BCS UG (begrenset), eieren (heretter referert til som "leverandør", "vi" eller "oss") Ruediger Sielaff, Andreas gaten 5, 59929 D-Brilon. For kontaktmulighetene refererer vi til vårt avtrykk

Begrepet "bruker" inkluderer alle kunder og besøkende i vårt online tilbud. Begrepet som brukes, som "brukere", skal forstås kjønnsnøytral.

2. Grunnleggende informasjon om databehandling

Vi behandler kun personopplysninger av brukere i samsvar med de relevante databeskyttelsesforskriftene i samsvar med kravene til datiminimering og dataoverhaling. Dette innebærer at dataene til brukerne kun behandles dersom det foreligger en lovlig tillatelse, spesielt hvis dataene for ytelsen av våre kontraktsmessige prestasjoner samt onlinetjenester er påkrevd, eller foreskrevet i lov eller i samtykke.

Vi møter organisatoriske, kontraktsmessige og teknologiske sikkerhetstiltak i henhold til kjent teknikk for å sikre at reglene for personvernlovgivning er observert og å la de bearbeidede data mot utilsiktet eller tilsiktet manipulasjon, tap, ødeleggelse eller uautorisert tilgang til beskytte.

Hvor i sammenheng med denne personvernerklæringen innhold, verktøy eller andre midler fra andre leverandører (heretter referert til som "tredjeparts") brukes og kalt kontor i utlandet er å anta at en overføring av data til de viktigste statene tredjeparts skjer , Overføring av data til tredjeland gjøres enten på grunnlag av lovhjemmel, et samtykke fra brukere eller spesifikke kontraktsklausuler sikre en juridisk antatt sikkerhet av data.

3. Behandling av personopplysninger

I tillegg til bruken som er uttrykkelig angitt i denne personvernreglene, behandles personopplysningene for følgende formål på grunnlag av juridiske tillatelser eller brukerens samtykke:
- Bestemmelse, gjennomføring, vedlikehold, optimalisering og sikkerhet av våre tjenester, tjenester og brukertjenester;
- Sikre effektiv kundeservice og teknisk støtte.

Vi overføre dataene til brukerne til tredjemann hvis dette er nødvendig for faktureringsformål (for eksempel til en betalingstjeneste), eller til andre formål, dersom de er nødvendige for å oppfylle vår kontraktforpliktelse overfor brukerne (f.eks adresse kommunikasjon til leverandører).

Når du kontakter oss (via kontaktskjema eller e-post), lagres detaljene til brukeren for å behandle forespørselen så vel som i tilfelle at oppfølgingsspørsmål oppstår.
Personlige data vil bli slettet hvis de har oppfylt deres formål, og slettingen er ikke i konflikt med noen retensjonskrav.

4. Samling av tilgangsdata

Vi samler inn data om hver tilgang til serveren som denne tjenesten ligger på (såkalte serverloggfiler). For å få tilgang til data inneholder navnet på den nedlastede websiden, fil, dato og tidspunkt for tilgang, mengden data som overføres, melding om vellykket henting, nettlesertype sammen med versjon, brukerens operativsystem, referrer URL (tidligere besøkt), IP-adresse og ber leverandøren ,

Vi bruker loggdataene uten tildeling til brukerens person eller annen profilering i henhold til lovbestemte bestemmelser bare for statistiske vurderinger med det formål å operere, sikre og optimalisere vårt online tilbud. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å sjekke loggdataene med tilbakemelding dersom det på grunnlag av konkrete bevis foreligger den legitime mistanke om ulovlig bruk.

5. Cookies og måling av mål

Informasjonskapsler er informasjon som overføres fra vår webserver eller tredjeparts webservere til brukerens nettlesere og lagres der for senere henting. Bruken av informasjonskapsler i sammenheng med pseudonym rekkevidde måler brukere i forbindelse med denne personvernpolitikken.

Vurderingen av dette nettbaserte tilbudet er også mulig med unntak av informasjonskapsler. Hvis brukerne ikke vil ha informasjonskapsler lagret på datamaskinen, blir de bedt om å deaktivere alternativet i nettleserens systeminnstillinger. Lagrede informasjonskapsler kan slettes i nettleserens systeminnstillinger. Utelatelsen av informasjonskapsler kan føre til funksjonsbegrensninger av dette nettbaserte tilbudet.

Det er mulighet for mange online annonsekaksler fra selskaper gjennom USA http://www.aboutads.info/choices eller EU-siden http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ å administrere.

6. Integrasjon av tjenester og innhold fra tredjepart

Det kan hende at innhold eller tjenester fra tredjepartsleverandører, for eksempel kart eller skrifter fra andre nettsteder, er inkludert i vårt online tilbud. Integreringen av innhold fra tredjeparts forutsetter alltid at tredjeparts merke til IP-adressen til brukeren, som de ikke kunne sende til nettleseren uten brukerens IP-adresse innhold. IP-adressen er derfor nødvendig for presentasjonen av dette innholdet. Videre kan leverandører av tredjepartsinnhold sette sine egne informasjonskapsler og behandle brukernes data til eget formål. I prosessen kan brukerprofiler opprettes fra de behandlede dataene. Vi vil bruke dette innholdet så mye som mulig på en datasparende og dataavvikende måte og vil velge pålitelige tredjepartsleverandører med hensyn til datasikkerhet.

(. Såkalte opt-out) Den følgende diskusjonen gir en oversikt over tredjeparts og dens innhold, sammen med linker til deres retningslinjer hvor ytterligere informasjon om bruk av data, og i noen tilfeller som allerede er nevnt her, selvmotsigelse alternativene inkluderer:

- Eksterne skrifter fra Google, Inc., https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). Integrasjonen av Google-fonter er gjort av et serveranrop på Google (vanligvis i USA). Personvern: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

- Kart over tjenesten "Google Maps" fra tredjepartsleverandøren Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Personvern: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

- Tredjeparts Google Inc. plattform "YouTube" -videoer, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Personvern: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

7. Rettigheter til brukere og sletting av data

Brukere har rett til å motta informasjon gratis om personopplysningene vi har lagret om dem.
I tillegg har brukerne rett til å korrigere unøyaktige data, Tilbakekall av samtykke, blokkering og sletting av personopplysninger og rett, i tilfelle av aksept av ulovlig databehandling sende en klage til vedkommende myndighet.

Dataene som er lagret hos oss, slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for deres formål, og slettingen er ikke i strid med lovbestemte lagringskrav.

8. Endringer i personvernreglene

Vi forbeholder oss retten til å endre personvernreglene for å tilpasse det til endrede juridiske situasjoner, eller til endringer i service og databehandling. Dette gjelder imidlertid kun dataproblemer. Hvis brukerens samtykke er påkrevd eller elementer i personvernreglene inneholder bestemmelser i kontraktsforholdet med brukerne, vil endringene kun gjøres med samtykke fra brukerne.
Brukerne blir bedt om å informere seg regelmessig om innholdet i personvernreglene.

Stativ: 15.06.2018 11: 34