Obnova dát

Ukladáme vaše údaje! Dokonca aj po poškodení požiarom alebo vodou.

Obnova dát zo všetkých médií a systémov

Keď čelíte kritickej strate údajov, dôverujte odborníkom. Riešime komplexné výzvy súvisiace so stratou dát, migráciou dát, obnovou dát, vymazaním dát a podobne.

Záchrana pevného disku po celé desaťročia

Ako funguje obnova dát?

Ako môžem obnoviť naformátovaný pevný disk? Ako môžem obnoviť odstránené súbory na externom pevnom disku? A aké sú náklady na záchranu pevného disku?
Bez ohľadu na typ, rozsah alebo okolnosti straty údajov – naši odborníci s vami budú spolupracovať na vývoji najlepšieho prístupu k úspešnej záchrane pevného disku.