Ochrana dát

1) Informácie o zhromažďovaní osobných údajov a kontaktných údajoch zodpovednej osoby

1.1 Teší nás, že navštevujete naše webové stránky a ďakujeme za váš záujem. Ďalej vás budeme informovať o zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi pri používaní našej webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní.

1.2 Osoba zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je BCS UG (s ručením obmedzeným), Andreasstrasse 5, 59929 Brilon, Nemecko, Tel .: + 49- (0) 2961 / 91091-0, fax: +49 - (0) 2961 / 91091-99, e-mail: sales@bcs-computer.com. Osoba zodpovedná za spracúvanie osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spolu s ostatnými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov.

1.3 Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu osobných údajov a iného dôverného obsahu (napr. Objednávok alebo otázok zodpovednej osobe) používa táto webová stránka SSL alebo. Šifrovanie TLS. Šifrované pripojenie spoznáte podľa reťazca znakov „https: //“ a symbolu zámku v riadku prehliadača.

2) Zhromažďovanie údajov pri návšteve našich webových stránok

V iba informatívny charakter našej webovej stránky, takže ak sa nezaregistrujete alebo inak nám poskytujú informácie, ktoré my len zbierať (tzv. "Protokoly server") týchto dát prenášaných prehliadača na našom serveri. Pri návšteve našich webových stránok zhromažďujeme nasledujúce informácie, ktoré sú technicky potrebné pre zobrazenie webových stránok:

 • Naša navštívená webová stránka
 • Dátum a čas v čase prístupu
 • Množstvo dát odoslaných v bajtoch
 • Zdroj / odkaz, z ktorého ste prišli na stránku
 • Použité prehliadač
 • Použitý operačný systém
 • Použitá adresa IP (prípadne v anonymnej forme)

Spracovanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 odsek 1 osvetlené. f DSGVO na základe nášho legitímneho záujmu o zlepšenie stability a funkčnosti našich webových stránok. Prevod alebo iné použitie údajov sa neuskutočňuje. Vyhradzujeme si však právo retrospektívne skontrolovať protokoly servera, ak konkrétne dôkazy poukazujú na nezákonné použitie.

3) cookies

Aby bola návšteva našej webovej lokality atraktívna a aby bolo možné používať určité funkcie, používame tzv. Cookies na rôznych stránkach. Sú to malé textové súbory, ktoré sú uložené v zariadení. Niektoré cookies, ktoré používame, sú odstránené po ukončení relácie prehliadača, tj po zatvorení vášho prehliadača (tzv. Cookies relácie). Ostatné súbory cookie zostávajú vo vašom zariadení a umožňujú nám alebo našim partnerom (súbory cookie tretích strán) rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (trvalé súbory cookie). Ak sú nastavené súbory cookie, zhromažďujú a spracúvajú individuálne informácie o používateľovi, ako sú údaje o prehliadači a lokalizácii, ako aj hodnoty IP adresy na individuálnom základe. Perzistentné súbory cookie sa automaticky vymažú po určenom období, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od súboru cookie.

Ak osobné údaje spracúvame aj prostredníctvom nami realizovaných individuálnych cookies, spracovanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR buď na vykonanie zákazky, alebo v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR na ochranu našich oprávnených záujmov na čo najlepšej funkčnosti webovej stránky a na zákaznícky orientovaný a efektívny dizajn návštevy stránky.

Môžeme spolupracovať s reklamnými partnermi, aby sme vám pomohli vytvoriť pre vás web zaujímavý. Za týmto účelom v tomto prípade, keď navštívite našu webovú stránku, cookies z partnerských spoločností sú uložené na vašom pevnom disku (cookies tretej strany). Ak spolupracujeme s vyššie uvedenými reklamnými partnermi, budete informovaní individuálne a samostatne o používaní takýchto súborov cookie ao rozsahu informácií zhromaždených v nasledujúcich odsekoch.

Upozorňujeme, že môžete nastaviť prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a individuálne rozhodli o ich prijatí alebo vylúčiť prijatie súborov cookie v konkrétnych prípadoch alebo vo všeobecnosti. Každý prehliadač sa líši v spôsobe, akým spravuje nastavenia súborov cookie. Toto je popísané v ponuke Pomocníka každého prehliadača, ktoré vysvetľuje, ako zmeniť nastavenia súborov cookie. Tieto sú k dispozícii pre príslušný prehliadač pod nasledujúcimi odkazmi:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/cookies-allow-and-dispose
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=sk&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Upozorňujeme, že ak neakceptujeme súbory cookie, funkčnosť našich webových stránok môže byť obmedzená.

4) kontaktujte nás

Keď nás kontaktujete (napr. Pomocou kontaktného formulára alebo e-mailu), zhromažďujú sa osobné údaje. Ktoré údaje sa zhromažďujú pri použití kontaktného formulára, je možné zistiť z príslušného kontaktného formulára. Tieto údaje sa ukladajú a používajú výlučne na účely zodpovedania vašej žiadosti alebo na nadviazanie kontaktu a súvisiacej technickej správy. Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je náš oprávnený záujem odpovedať na vašu žiadosť v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR. Ak je váš kontakt zameraný na uzavretie zmluvy, ďalším právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. B GDPR. Po spracovaní vašej žiadosti budú vaše údaje vymazané. Je to tak v prípade, ak z okolností možno vyvodiť, že predmetná vec bola konečne objasnená a za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné požiadavky na uchovávanie.

5) Registrácia na portáli alebo fóre

Na našej webovej stránke sa môžete zaregistrovať poskytnutím osobných údajov. Aké osobné údaje sa spracúvajú pri registrácii vyplýva zo vstupnej masky použitej pri registrácii. Na registráciu používame takzvaný postup double opt-in, t.j. H. Vaša registrácia nie je úplná, kým predtým nepotvrdíte svoju registráciu kliknutím na odkaz obsiahnutý v potvrdzujúcom e-maile, ktorý vám bol na tento účel zaslaný. Ak to do 24 hodín nepotvrdíte, vaša registrácia bude automaticky vymazaná z našej databázy. Poskytnutie vyššie uvedených údajov je povinné. Všetky ostatné informácie môžete poskytnúť dobrovoľne pomocou nášho portálu.

Ak používate náš portál, uchovávame vaše údaje potrebné na plnenie zmluvy vrátane prípadných informácií o spôsobe platby, až kým svoj prístup definitívne nevymažete. Okrem toho údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, uchovávame po dobu používania portálu, pokiaľ ich predtým nevymažete. Môžete spravovať a meniť všetky informácie v chránenej zákazníckej oblasti. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Okrem toho ukladáme akýkoľvek obsah, ktorý uverejníte (napríklad verejné príspevky, príspevky na stene, záznamy v knihe návštev atď.), aby sme mohli prevádzkovať webovú stránku. Máme legitímny záujem poskytovať webovej stránke úplný obsah vytvorený používateľmi. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak svoj účet odstránite, vaše verejné vyhlásenia, najmä vo fóre, zostanú viditeľné pre všetkých čitateľov, ale váš účet už nebude prístupný. Všetky ostatné údaje budú v tomto prípade vymazané.

6) Použitie údajov o zákazníkoch na priamu reklamu

6.1 Anmeldung zu unserem E-mailový spravodaj

Ak sa prihlásite k odberu nášho e-mailového spravodajcu, budeme Vám pravidelne zasielať informácie o našich ponukách. Povinnou informáciou pre zasielanie newsletteru je len vaša e-mailová adresa. Špecifikácia ďalších údajov je dobrovoľná a bude použitá na osobnú komunikáciu. Na zasielanie newslettera používame tzv. Double opt-in postup. To znamená, že vám pošleme e-mailový newsletter iba vtedy, ak nám výslovne potvrdíte, že súhlasíte s prijatím newslettera. Potom Vám pošleme potvrdzovací e-mail s požiadavkou na potvrdenie kliknutím na odkaz, ktorý si želáte dostávať v budúcnosti.

Aktiváciou potvrdzovacieho odkazu nám dávate súhlas s použitím vašich osobných údajov v súlade s článkom 6 (1) (a) GDPR. Keď sa zaregistrujete na odber noviniek, uložíme vašu IP adresu zadanú poskytovateľom internetových služieb (ISP), ako aj dátum a čas registrácie, aby sme mohli neskôr vysledovať možné zneužitie vašej e-mailovej adresy. čas. Údaje, ktoré zhromažďujeme pri registrácii na odber noviniek, sa používajú výlučne na reklamné účely prostredníctvom bulletinu. Z odberu noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu uvedeného na tento účel v bulletine alebo zaslaním správy vyššie uvedenej zodpovednej osobe. Po odhlásení z odberu bude vaša e-mailová adresa okamžite vymazaná z nášho distribučného zoznamu newsletterov, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov alebo si vyhradzujeme právo použiť údaje nad rámec toho, čo je povolené zákonom a o ktorých budeme vás informovať v tomto vyhlásení.

6.2 Zasielanie noviniek prostredníctvom služby rapidmail

Odoslanie nášho e-mailového spravodajcu prebieha prostredníctvom poskytovateľa technických služieb rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg ("rapidmail"), ktorému odovzdávame Vaše údaje poskytnuté pri registrácii. Tento prevod sa uskutočňuje v súlade s článkom 6 ods. f DSGVO a slúži nášmu legitímnemu záujmu o používanie propagačného, ​​bezpečného a užívateľsky príjemného systému newsletterov. Údaje, ktoré ste zadali, aby ste dostali newsletter (napr. E-mailovú adresu), budú uložené na serveroch rapidmail v Nemecku.

rapidmail používa tieto informácie na odoslanie a štatistické vyhodnotenie newsletteru v našom mene. Na vyhodnotenie, e-maily sú zaslané takzvané web beacons alebo sledovacie pixely, ktoré predstavujú obrazové súbory s jedným pixelom, ktoré sú uložené na našich webových stránkach. Tým sa určí, či bola otvorená správa spravodajcu a na ktoré odkazy možno kliknúť. Pomocou tzv. Sledovania konverzie je možné tiež analyzovať, či sa po kliknutí na odkaz v newsletteri uskutočnila preddefinovaná akcia (napr. Nákup produktu na našej webovej stránke). Okrem toho sa zbierajú technické informácie (napr. Čas vyhľadávania, IP adresa, typ prehliadača a operačný systém). Údaje sú zhromažďované výlučne pseudonymizované a nie sú prepojené s vašimi inými osobnými údajmi, priamy osobný odkaz je vylúčený. Tieto údaje slúžia len na štatistickú analýzu informačných kampaní. Výsledky týchto analýz môžu byť použité na lepšie prispôsobenie budúcich spravodajcov záujmom príjemcov.

Ak chcete namietať proti analýze údajov na účely štatistického hodnotenia, musíte sa odhlásiť z newsletteru.

Uzatvorili sme zmluvu na spracovanie zmlúv s rapidmailom, v ktorej sa zaväzujeme, že rapidmail bude chrániť údaje našich zákazníkov a nebude ich odovzdávať tretím stranám.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov služby rapidmail nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov služby rapidmail: https://www.rapidmail.de/datenschutz

7) služby webovej analýzy

– Matomo (predtým Piwik)
Táto webová stránka používa softvér služby webovej analýzy Matomo (www.matomo.org), službu poskytovanú spoločnosťou InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland, („Matomo“) na základe nášho oprávneného záujmu o štatistickú analýzu. o správaní používateľov na účely optimalizácie a marketingu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR sa zhromažďujú a uchovávajú údaje. Na ten istý účel možno z týchto údajov vytvárať a vyhodnocovať pseudonymizované profily používania. Je možné použiť súbory cookie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne do vyrovnávacej pamäte internetového prehliadača návštevníka webovej stránky. Súbory cookie umožňujú okrem iného rozpoznanie internetového prehliadača. Údaje zhromaždené pomocou technológie Matomo (vrátane vašej pseudonymizovanej IP adresy) sa spracúvajú na našich serveroch.
Informácie generované súborom cookie v pseudonymnom užívateľskom profile neslúžia na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky a nespájajú sa s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu.
Ak nesúhlasíte s ukladaním a vyhodnocovaním týchto údajov z vašej návštevy, môžete kedykoľvek namietať proti ukladaniu a použitiu do budúcnosti kliknutím myši. V tomto prípade je vo vašom prehliadači uložený takzvaný opt-out cookie, v dôsledku čoho Matomo nezhromažďuje žiadne údaje o relácii. Upozorňujeme, že ak úplne vymažete svoje cookies, vymaže sa aj opt-out cookie a možno ho budete musieť znova aktivovať.
V rozsahu, v akom to vyžaduje zákon, máme váš súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 lit. dohnal DSGVO. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie uvedenej možnosti a podajte námietku.

8) Použitie live chat systému

Vlastný live chat systém
Na tejto webovej stránke sa na účely prevádzkovania systému živého chatu, ktorý sa používa na zodpovedanie dopytov naživo, zhromažďujú vaše oznámené meno chatu a váš komunikovaný obsah chatu ako údaje a ukladajú sa pre priebeh chatu. Chat a vami zadaný názov chatu sú uložené výlučne v takzvanej RAM (Random Access Memory) a vymažú sa ihneď, ako sme my alebo vy ukončili chatovú konverzáciu, najneskôr však 2 hodiny po poslednej správe v histórii chatu. . Na fungovanie funkcie chatu sa používajú súbory cookie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne do vyrovnávacej pamäte internetového prehliadača návštevníka webovej stránky. Súbory cookie umožňujú rozpoznať internetový prehliadač návštevníka stránky, aby bolo možné rozlíšiť jednotlivých používateľov funkcie chatu na našej webovej stránke.
Ak majú takto zhromaždené informácie osobnú referenciu, spracúvanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o efektívne služby zákazníkom a štatistickú analýzu správania používateľov na účely optimalizácie.
Aby ste sa vyhli ukladaniu súborov cookie, môžete si svoj internetový prehliadač nastaviť tak, aby sa na vašom počítači v budúcnosti už nemohli ukladať žiadne súbory cookie alebo sa už uložené súbory cookie vymazali. Vypnutie všetkých súborov cookie však môže znamenať, že funkciu chatu na našej webovej stránke už nebude možné spustiť.

9) Nástroje a Rôzne

Žiadosti o inzerciu pracovných miest e-mailom

Na našej webovej stránke momentálne zverejňujeme voľné pracovné miesta v samostatnej sekcii, na ktorú môžu zainteresované strany zaslať e-mailom na uvedenú kontaktnú adresu.

Aby boli uchádzači prijatí do procesu podávania žiadostí, musia nám poskytnúť všetky osobné údaje potrebné na odôvodnené a informované posúdenie a výber spolu so žiadosťou e-mailom.
Požadované informácie zahŕňajú všeobecné informácie o osobe (meno, adresa, telefónne alebo elektronické možnosti kontaktu), ako aj doklad o kvalifikácii vyžadovanej pre danú prácu. V prípade potreby sa vyžadujú aj informácie týkajúce sa zdravia, ktoré musí žiadateľ v záujme sociálnej ochrany venovať osobitnému zváženiu z hľadiska pracovného a sociálneho práva.

Príslušná reklama na prácu ukazuje, ktoré komponenty musí žiadosť obsahovať v jednotlivých prípadoch, aby sa mohla zvážiť a v akej forme sa tieto komponenty zasielajú e-mailom.

Po prijatí žiadosti zaslanej na uvedenú e-mailovú kontaktnú adresu uložíme údaje žiadateľa a vyhodnotíme ich výlučne na účely spracovania žiadosti. V prípade akýchkoľvek otázok, ktoré vzniknú v priebehu spracovania, používame buď e-mailovú adresu, ktorú žiadateľ uviedol so svojou žiadosťou, alebo určené telefónne číslo.

Právnym základom pre toto spracúvanie, vrátane kontaktovania nás v prípade otázok, je článok 6 ods. 1 písm. b GDPR (pre spracovanie v Nemecku v spojení s § 26 ods. 1 BDSG), v zmysle ktorého sa proces podávania žiadostí považuje za uzavretie pracovnej zmluvy.

Pokiaľ sa od žiadateľov v rámci procesu podávania žiadostí požadujú osobitné kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 ods. 1 GDPR (napríklad údaje o zdravotnom stave, ako sú informácie o ťažkom zdravotnom postihnutí), spracúvanie prebieha v súlade s článkom 9 ods. 2 lit. GDPR, aby sme si mohli uplatniť svoje práva podľa pracovného práva a zákona o sociálnom zabezpečení a sociálnej ochrane a splniť si svoje povinnosti v tejto súvislosti.

Kumulatívne alebo alternatívne môže byť spracovanie osobitných kategórií údajov založené aj na článku 9 ods. 1 písm. h GDPR, ak sa používajú na účely preventívnej zdravotnej starostlivosti alebo pracovného lekárstva, na hodnotenie schopnosti žiadateľa pracovať, na lekársku diagnostiku, na starostlivosť alebo ošetrenie v zdravotníctve alebo sociálnej oblasti alebo na správu systémov a služieb v zdravotníctve alebo sociálnej oblasti on nasleduje.

Ak žiadateľ nie je vybraný v priebehu vyššie opísaného hodnotenia alebo ak žiadateľ predčasne stiahne svoju žiadosť, jeho údaje zasielané e-mailom a všetka elektronická korešpondencia vrátane pôvodného e-mailu s prihláškou budú vymazané po zodpovedajúcom oznámení najneskôr po 6 mesiacoch. Táto lehota je založená na našom oprávnenom záujme odpovedať na všetky následné otázky týkajúce sa žiadosti a, ak je to potrebné, na splnení našich povinností poskytnúť dôkazy z nariadení o rovnakom zaobchádzaní so žiadateľmi.

V prípade úspešnej žiadosti budú poskytnuté údaje spracované na základe článku 6 ods. 1 písm. b GDPR (na spracovanie v Nemecku v spojení s § 26 ods. 1 BDSG) na účely vykonávania pracovného pomeru.

10) práva dotknutej osoby

10.1 Das geltende Datenschutzrecht gewährt Ihnen gegenüber dem Verantwortlichen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten umfassende Betroffenenrechte (Auskunfts- und Interventionsrechte), za účelom získania nasledujúceho informatívneho listu:

 • Priamo pod článkom 15 DSGV. Majú najmä právo na informácie o svojich spracovávaných nás účely spracovania osobných údajov, kategórie spracúvaných osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým bola vaša dáta sprístupnené alebo sú naplánované skladovateľnosť a stálosť alebo kritériá pre stanovenie doby platnosti, existencia práva na opravu, vyškrtnutie, obmedzenie úprav objektu na spracovanie reklamácie s regulačným orgánom zdrojom vašich informácií v prípade, že neboli zhromaždené u nás od vás, existencia automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovanie a prípadne zmysluplné informácie o zúčastnených logike a tí rozsahu v pochybnosť a požadovaného vplyvu takéhoto spracovania, rovnako ako právo na informácie, ktoré zaručuje v súlade s čl. 46 DSGV na Weiterlei tam sa spracovaním dát do tretích krajín;
 • Právo na opravu podľa článku 16 DSGVO: Máte právo na okamžitú opravu nesprávnych údajov týkajúcich sa vás a / alebo vyplnenie neúplných údajov, ktoré ste u nás uložili;
 • Právo zmazať podľa článku 17 DSGV. Máte právo zmazať svoje osobné údaje v prípade, že požiadavky článku 17 1 odseky požadovať DSGV ... Je však potrebné toto právo neexistuje, najmä ak spracovanie uplatniť svoje právo na slobodu prejavu a informácií, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov;
 • Právo na obmedzenie spracovanie v súlade s článkom 18 DSGV. Musíte vyžadovať obmedzenie spracovanie svojich osobných údajov, pokiaľ je sporná opraviť vaše dáta budú kontrolované pri odmietnutí odstránení Vašich údajov z dôvodu nesprávneho spracovania dát a namiesto toho pravého obmedzenia spracovania vašej požiadavky dát, ak potrebujete dáta pre zriadenie, výkon a obranu právnych nárokov potom, čo sme už služieb alebo že údaje o účele dosiahnuť, ak ste podali námietku na základe vašej konkrétnej situácii, keď ešte nie je isté, či naše legitímne Prevažujú dôvody;
 • Právo na informácie podľa článku 19 DSGV. Už ste mal právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovanie v porovnaní so zodpovednými tvrdením, že je povinný všetkým príjemcom, na ktoré sa osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby boli vystavené, tento opravu alebo zničenie údajov alebo oznámiť obmedzenia spracovania, ak sa to ukáže ako nemožné alebo by vyžadovalo neprimerané úsilie. Máte právo byť informovaní o týchto príjemcoch.
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 DSGV: Musíte sa dostať do štruktúrovaného, ​​konzistentné a maschinenlesebaren formátu alebo požiadať o prevod do iného poplatku, ak je to technicky možné, právo zverejniť vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli;.
 • Právo na odobratie udeleného súhlasu v súlade s článkom 7 odsek 3 DSGVO: Máte právo kedykoľvek zrušiť súhlas, ktorý ste poskytli pri spracúvaní údajov s budúcim účinkom. V prípade odstúpenia okamžite vymazáme príslušné údaje, pokiaľ sa ďalšie spracovanie nemôže zakladať na právnom základe bezúčelného spracovania. Zrušenie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu až do zrušenia;
 • Právo podať sťažnosť v súlade s čl. 77 GDPR: Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, porušuje GDPR, máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, najmä - bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek iný správny alebo súdny prostriedok nápravy. Členský štát vášho bydliska, pracoviska alebo miesta údajného porušenia.

10.2 WIDERSPRUCHSRECHT

KEĎ SME úrokový úvahách vašich osobných údajov vzhľadom k našej prevažujúci záujem na PROCESU, máte právo kedykoľvek TERM z dôvodov vyplývajúcich z ich situáciu znázornené proti spracovaniu sú v rozpore s účinné len do budúcnosti odvolania.
MAKE užívacieho práva, prestaneme spracovanie údajov údaje. Dokončovacie ZOSTÁVA VUT vyhradené Keď sme povinnú ochranu dobročinné účely SPRACÚVANIA môže ukázať svoje záujmy základných práv a slobôd pre váženie alebo ak spracovaním pri ich vymáhaní, výkon a obranu právnych nárokov pred slúži.

Sú vaše osobné údaje spracovávané z našej strany adresných reklamných zásielok DO PREVÁDZKY majú právo KEDYKOÅVEK PROTI opozícii voči SPRACOVANIE osobných údajov predmetov zakončených Na účely takejto reklamy odvolanie. MÔŽETE námietky ako je popísané vyššie cvičenia.

POKRAČUJTE POUŽITIE VAŠEHO POKRAČOVANÉHO PRÁVA, UKONČUJEME SPRACOVANIE ZÚČASTNENÝCH ÚDAJOV NA PRIAMY PRIJÍMANIE.

11) Trvanie uloženia osobných údajov

Dĺžka uchovávania osobných údajov nameraných na základe príslušného právneho základu, účel spracovania a - kde je to vhodné - aj na základe zákonnej doby uchovávania (napríklad obchodné a retenčných daňové obdobie).

Pri spracovaní osobných údajov na základe výslovného súhlasu v súlade s článkom 6 ods. DSGVO, tieto údaje sa uchovávajú dovtedy, kým osoba neodoberie svoj súhlas.

Existujú zákonné lehoty na uchovávanie dát, ktorá právny úkon v rámci alebo právny úkon podobné záväzky na základe článku. 6 ods. 1 lit. b DSGV spracovávať tieto údaje sú bežne odstránené po uplynutí retenčného obdobia, za predpokladu, že už nie sú na plnenie zmluvy alebo zmluvných rokovaní nevyhnutné a / alebo pretrváva našej strany žiadny legitímny záujem na ďalšie skladovanie.

Pri spracovaní osobných údajov na základe článku. 6 ods. 1 lit. f DSGV sú tieto dáta uložené, kým dotknutá osoba je jeho právo podľa čl. 21 ods. 1 DSGV, ak dokážeme, presvedčivých dôvodov pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, práva a slobody dotknutej osoby, alebo spracovanie je na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Pri spracovaní osobných údajov na účely priamej reklamy na základe článku 6 ods. f DSGVO tieto údaje budú uložené dovtedy, kým dotknutá osoba neuplatní svoje právo na vznesenie námietky podľa článku 1 ods.

Pokiaľ nie je v ďalších informáciách uvedených v tejto deklarácii o špecifických situáciách spracovania uvedené inak, uložené osobné údaje sa vymažú, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.