เทคโนโลยีเครือข่าย

เราวางแผนและติดตั้งเครือข่ายของคุณ ตั้งแต่การติดตั้งซ็อกเก็ตเครือข่ายและการวางสายเคเบิลไปจนถึงส่วนประกอบเครือข่ายแต่ละส่วน เช่น เซิร์ฟเวอร์ สวิตช์ ฯลฯ